گالری طلا و جواهر صلحی وند

گالری طلا و جواهر صلحی وند
ورود

توضیحات در مورد نام کاربری:

  • برای مشتریان، شماره موبایل همان نام کاربری می باشد
  • برای همکاران، نام کاربری دارای پیشوند "_v" قبل از شماره موبایل می باشد. (v_09xxxxxxxx)
  • برای عمده فروشان، نام کاربری دارای پیشوند "_w" قبل از شماره موبایل می باشد. (w_09xxxxxxxx)
  • برای تولیدکنندگان، نام کاربری دارای پیشوند "_m" قبل از شماره موبایل می باشد. (m_09xxxxxxxx)
© گالری طلا و جواهر صلحی وند 2021